In 1979 is het Staring Instituut, genoemd naar het bekende Achterhoekse geslacht Staring, opgericht. Het is het centrum voor het streekeigene van Achterhoek en Liemers, dat deel van Gelderland dat begrensd wordt door Rijn en IJssel, de provinciegrens met Overijssel en de landgrens met Duitsland. Het begrip 'streekeigene' omvat brede onderwerpen als

  • geschiedenis
  • streektaal
  • volksgebruiken
  • natuur en
  • landschap

Het instituut geeft een eigen periodiek uit onder de titel 'Den Schaorpaol' met tal van lezenswaardige artikelen over het streekeigene.
Postbus 6896,
7000 AR Doeinchem.
Tel. O314 - 332831
http://www.staringinstituut.nl/