Het bestuur telt statutair tenminste zeven leden en kent de functies Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Lid.
De bestuurssamenstelling is sinds de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 14 november 2016 als volgt:
Voorzitter: Peter van den Brandhof;
Secretaris: Paul le Blanc;
Penningmeester: Hans van der Maas;
Leden:
mevr. Henny Vergeer;
Harm Claus; 
Rob Verhoef;
Meindert van den Berg;

Vergaderingen
Het bestuur vergadert gemiddeld 6x per jaar;
De Algemene Leden Vergadering vindt jaarlijks (in november) plaats.

Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is mogelijk met in principe een maximum van drie termijnen. Het bestuur van de monumentenvereniging wordt niet bezoldigd; het betreffen 100% vrijwilligers-functies.