Ieder jaar in november vindt er een Algemene Leden Vergadering plaats. Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid en bespreekt eveneens met de leden de plannen voor de nabije toekomst. 

De vergadering wordt steeds afgesloten met een lezing over een actueel onderwerp op het gebied van de momentenzorg.