De Monumentenvereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorisch erfgoed van de stad Doesburg en haar omgeving. Daarnaast bestaat de meer algemene doelstelling om kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de Hanzestad Doesburg te bevorderen, zie hiervoor onder rubriek activiteiten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor Doesburgs cultureel erfgoed, al dan niet als een bewoner van een van de rijks- of gemeentelijke monumenten. 

De Monumentenvereniging 15 april 1945 is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk werd op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam: Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid.

Begin jaren '80 heeft de vereniging de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door deze stichting is in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en vervolgens aan belangstellenden verkocht. Recent heeft deze stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg. De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

LAATSTE NIEUWS:

Door twee leden van onze vereniging (Hans Wipfler en Bert Klees) zijn de historische boerderijen in het buurtschap Beinum in kaart gebracht. Hans Wipfler (trotse bewoner van boerderij de Pol) verzamelt reeds lang tijd foto’s, krantenknipsels en andere informatie over de boerderijen in Beinum, waarvan de meeste inmiddels zijn verdwenen. Voor de geschiedenis van Beinum is dit een belangrijke documentatie. Hans Wipfler heeft alle documentatie gedigitaliseerd en opgenomen in een website. Met behulp van de Monumentenvereniging Doesburg zal deze website verder worden aangevuld en geprofessionaliseerd. Het project is nog in bewerking, zie de laatste ontwikkelingen op beinumboerderijen.eu

boerderijen beinum

De in de Koude Oorlog ingegraven Shermantank ter verdediging van de IJsselbrug bij Doesburg is door drie vrijwilligers van de Monumentenvereniging Doesburg en de Stichting Menno van Coehoorn weer eens flink opgeknapt.
Rob Verhoef, Peter van den Brandhof en Edward van der Beek hebben op donderdag 24 juni het onkruid verwijderd, de roestplekken weggeborsteld en de koepel van een fraaie nieuwe legergroene verflaag voorzien.
Zo blijft dit bijzondere monument uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw weer jaren weer jaren goed bewaard.

tankkoepel 2021 1 klein

Ons bestuurslid Rob Verhoef heeft de afgelopen maanden een verschillen analyse gemaakt tussen de eerste kadastrale kaarten van 1832 en de huidige kaarten. Rob was 25 jaar werkzaam als cartografisch tekenaar. Alle bestemmingen hebben een kleur gekregen en waar mogelijk de bestemming van het pand en eigenaar. Interessant document om de groei vanaf 1832 te zien van onze stad Doesburg. Een uitsnede van de kaart is hieronder bijgevoegd. Bekijk het hele document hier.pdfkadaster_kaart_doesburg.pdf

Kaart met kavelverdeling

logo duurzaamdoesburg2050 klein

Vanaf maandag 12-4 start de gemeente Doesburg samen met de monumentenvereniging een hulplijn voor verduurzamen van monumenten. Hier kunt u online of telefonisch uw vraag stellen. U wordt dan verder op weg geholpen naar de juiste informatie of expertise.

 

Stap 1: bedenk hoe en wat u wilt aanpakken in uw monument om te verduurzamen en over welke tijdsperiode. Welke ideeën of wensen zijn er? Schrijf deze op.
Bekijk ook de informatie op doesburg.nl/monumenten, zie ook veel gestelde vragen/antwoorden.

Stap 2: bekijk welke financiële regelingen of subsidies er zijn (https://www.doesburg.nl/financiele-tegemoetkomingen-gemeentelijke-monumenten)

Stap 3: bel of mail met Monumentenvereniging 15 april 1945 uit Doesburg voor meer informatie over kleur of materiaalgebruik van monumenten, voorbeelden uit de stad of ervaringen van andere monumenteigenaren.

Stap 4: bel of mail met gemeente Doesburg, onze medewerkers kunnen u ook verder op weg helpen richting de juiste informatie of expertise.

 

 

 

Monumentenvereniging: telefoon 0313- 410 768 of stuur een naar e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeente Doesburg: telefoon: 0313- 481 410 (ma-do ochtend 9.00-12.00 uur) of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op 2 maart 2020 heeft de monumentenvereniging in samenwerking met de gemeente Doesburg een voorlichtingsavond gegeven over het aanvragen van Instandhoudingsubsidie voor eigenaren van een woonhuis-rijksmonument. Deze subsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt m.i.v. 2019 de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. U kunt de presentaties van de voorlichtingsavond terugvinden op onze website.

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn de resultaten van het eerste jaar subsidieregeling woonhuis-rijksmonument gepubliceerd. Conclusies en verbeteringen zijn aangegeven in het bijgevoegde pdf bestand.

pdfresultaten_subsidieregeling_onderhoud_rijksmonumenten.pdf

De gemeente Doesburg wil de monumenteneigenaren meer advies en meer concrete begeleiding geven bij de verduurzaming van hun monumentale woonhuis. Om meer inzicht te krijgen in de concrete vragen die leven bij de eigenaren heeft de gemeente in samenwerking met de monumentenvereniging Doesburg aan de eigenaren per brief verzocht een enquête in te vullen.

Deze is in te vullen via www.doesburg.nl/monumenten-en-archeologie

De enquete dient ingevuld te worden vóór 31 januari 2021. Op deze webpagina kan men o.a. ook meer informatie vinden over de subsidie- en financieringsmogelijkheden en over de contactpersoon van de gemeente aan wie men gerichte vragen kan voorleggen.   

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.