Jaarlijks verschijnt ons contactblad Doesborgh Nieuws. De laatste uitgave verscheen in oktober 2019 (nummer 66). In deze uitgave kunt u onder andere het verslag van de ALV terug lezen, de agenda van de komende ALV, plannen voor het komende jaar en interessante artikelen over ons cultureel erfgoed. Het Doesborgh nieuws is in pdf formaat in te zien via onderstaande link. Veel leesplezier.

pdfDoesborgh Nieuws 2019