Voorlichting en advies
De Monumentenvereniging tracht haar doelstelling te realiseren middels een aantal middelen.

Op het gebied van voorlichting en educatie gaat het om:

 • Het organiseren van cursussen of thema-bijeenkomsten met een cultuurhistorisch onderwerp.
  Voorbeelden zijn: meubelstijlen, ijzer, bouwstijlen en recentelijk in samenwerking met de museumvereniging Stad en Ambt Doesburg, de cursus Middeleeuwen.

 • Het organiseren van lezingen.
  Jaarlijks wordt in aansluiting op de najaarsvergadering een actueel/historisch thema belicht. Hiertoe worden sprekers uitgenodigd die werkzaam zijn op uiteenlopende aandachtsgebieden: archeologie, monumentenbeleid, restauratie en geschiedkundige zaken.
  Maar ook:

 • Het uitgeven van publicaties
  Het samenstellen of laten samenstellen van publicaties die betrekking hebben op Doesburg en omgeving. Zo is bij uitgeverij Matrijs, in opdracht van de Monumentenvereniging, een monumentengids voor Doesburg verschenen.

 • Jaarlijks wordt een excursie georganiseerd waarbij diverse interessante locaties/gebouwen worden bezocht. Zie bij POORTERSDAG.

  Zo stond een excursie in het teken van architect Cuypers en werd de door hem gebouwde Antoniuskerk in Kranenburg bezocht. Ook zijn kastelen, landgoederen, binnensteden, fortificaties en kerken bezocht.
  In 2009 stond een bezoek aan Paleis Het Loo in Apeldoorn op het programma.

Op het terrein van concrete monumentenzorg betreft het:

 • Advisering over restauratie/renovatie van panden in de vorm van advisering over materiaalgebruik, kleuren maar ook over subsidiemogelijkheden;

 • Het verlenen van kleine subsidies voor herstel of het doen van een bouwhistorisch onderzoek

 • Daarnaast is het bestuur gesprekspartner van het gemeentebestuur. Namens de monumentenvereniging neemt een bestuurslid deel aan de Adviescommissie Cultuurhistorie. Onderwerpen kunnen onder meer zijn: behoud en verbetering van waardevolle elementen in de stad, vermindering verkeersborden, herinrichting van de openbare ruimte, etc.