Stichting Doesburgs Oudheidkundig Fonds. Dit zelfstandige fonds is in 2017 opgericht door de historicus en archeoloog Drs. Ed Harenberg en wordt daarom ook wel Harenbergfonds genoemd. Doel van het fonds is een financiële bijdragen te leveren aan oudheidkundig onderzoek, in de breedste zin van het woord, voor Doesburg en omstreken. Voor de nadere voorwaarden wordt verwezen naar:

Anneke van Heek Fonds. Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945 heeft in haar vergadering van 6 oktober 2003 besloten tot vaststelling van een subsidieregeling ter verbetering van het aanzien van de binnenstad van Doesburg. Aanleiding hiertoe was onder meer het legaat dat de Vereniging ontving van mevrouw Anneke van Heek. Onder de navolgende regelingen en voorwaarden wordt subsidie verleend in de kosten van herstel of vernieuwing van gevels, daken, stoepen, stoeppalen, stoephekken, muurtjes en dergelijke mits het uiteindelijke resultaat bijdraagt aan de verrijking van het beeld van de stad Doesburg en de resultaten vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

 

Anneke van Heek was een ongetrouwde dochter van Jan Herman van Heek (de laatste kocht kasteel Huis Bergh in 1912).
J.H. van Heek was een kunstverzamelaar en een echte monumentenman, hij kocht en restaureerde enkele panden in Doesburg waaronder ‘de Waag’ en Hof Gelria (nu Burgerzaal van stadhuis). Anna (Anneke) van Heek (1917 – 2001) heeft heel haar leven op kasteel Huis Bergh gewoond. Subsidie kan verleend worden aan eigenaren van panden in de binnenstad van Doesburg. Men moet lid zijn van de Monumentenvereniging 15 april 1945.

Het gaat in de regeling om herstel of vernieuwing van gevels, daken, stoepen, stoeppalen, stoephekken, muurtjes en dergelijke, mits het uiteindelijke resultaat bijdraagt aan de verrijking van het beeld van de stad Doesburg en de resultaten vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

De subsidieregeling is niet bedoeld voor regulier onderhoud. Zie hieronder de subsidie regeling.

pdfAnneke_van_Heekfonds