Monument uit Koude oorlog bij Doesburg opgeknapt

Begin september 2016 hebben enige enthousiaste vrijwilligers van de Monumentenvereniging Doesburg en de stichting Menno van Coehoorn de ingegraven Sherman-tank bij de IJsselbrug een opfrisbeurt gegeven.

De tank is aan de westzijde van de IJsselbrug in de vijftiger jaren ingegraven als onderdeel van de IJssellinie, die de Nederlandse regering op aandringen van de NAVO aanlegde om de Sovjet-Unie bij een eventueel conflict daar tegen te houden. Slechts de koepel van de in beton gegoten tank is zichtbaar. Vanuit die koepel zou een machinegeweer bediend kunnen worden.

In 2016 is de brug bij Doesburg door Rijkswaterstaat flink onder handen genomen om weer vele jaren mee te kunnen.
De brug heeft na afronding van de werkzaamheden ook een nieuwe naam gekregen: Ver Huell-brug. (vernoemd naar Alexander Willem Maurits Carel Ver Huell,  een Nederlands tekenaar en schrijver, geboren te Doesburg, 7 maart 1822 , overleden te Arnhem, 28 mei 1897.)                              

 

De Monumentenvereniging van Doesburg en de stichting Menno van Coehoorn vonden dat het daarom een goed idee was dit belangrijke (Koude) oorlogsmonument uit onze recente geschiedenis ook weer op te knappen. Enige vrijwilligers hebben op de vroege zaterdagochtend de handen uit de mouwen gestoken: de koepel en de betonnen fundering zijn schoongemaakt en de begroeiing is verwijderd. Daarna heeft de tankkoepel weer een keurig legergroen verfje gekregen, zodat ook dit monument goed zichtbaar bewaard blijft om ons te herinneren aan een spannende periode uit onze recente geschiedenis. De verf werd door Defensie ter beschikking gesteld voor dit goede doel, het onderhoud van een Koude oorlog relict.

Foto: Vrijwilligers van de monumentenvereniging Doesburg en Menno van Coehoorn bekijken met voldoening het resultaat van hun werk
shermantank 1

 vlnr: Peter van den Brandhof, Edward van der Beek, Rob Verhoef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generaal De Kruif onthult informatiebord bij Sherman-tankkoepel bij IJsselbrug Doesburg 

Op 10 mei is door de oud-commandant der Landstrijdkrachten, de generaal b.d. Mart de Kruif het informatiepaneel onthuld dat door de gemeente Rheden is geplaatst naast de Sherman-tankkoepel langs de N317 bij de IJsselbrug naar Doesburg.

pdfinformatiebord_sherman-tankkoepel.pdf     

Relict uit Koude Oorlog
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft de Nederlandse regering op verzoek van de NAVO (opnieuw) een IJssellinie aangelegd om de dreiging van de toenmalige Sovjet-Unie te weerstaan. Als onderdeel van die linie is o.a. een Amerikaanse Sherman-tank naast de IJsselbrug bij Doesburg ingegraven en in beton gegoten. Alleen de koepel is nog zichtbaar. De tankloop was verwijderd, evenals de motor. Daardoor was er ruimte voor een bemanning van vier infanteristen, die vanuit de koepel een machinegeweer konden bedienen.

Aandacht voor dit erfgoed dankzij inzet van vrijwilligers
De Monumentenvereniging Doesburg heeft het initiatief genomen om bij dit belangrijke relict uit de Koude Oorlog een informatiepaneel te plaatsen. Vorig jaar heeft de Monumentenvereniging al samen met vrijwilligers van de stichting Menno van Coehoorn (die zich inzet voor het behoud van militair erfgoed) de tankkoepel schoongemaakt en opgeknapt. De gemeente Rheden ondersteunt dit initiatief van harte omdat het om waardevolle cultuurhistorische elementen in het landschap gaat. Eerder is al een inventarisatie gemaakt van alle nog resterende kazematten in de gemeente Rheden.                                                     
Generaal De Kruif: ‘Het is mooi dat deze interessante informatie nu voor passerende belangstellenden beschikbaar is en fijn dat ik als geboren Rhedenaar, maar nu woonachtig in Doesburg, deze eervolle taak mocht vervullen.’

Samen met de Monumentenvereniging Doesburg en de Stichting Menno van Coehoorn is ook een informatiebord gemaakt om te plaatsen bij de Lange brug over de Dierense Hank, waar nog een (schuin op de dijk liggende) kazemat te zien is als onderdeel van de IJssellinie uit 1939-’40. Hier is op 10 mei 1940 hard gevochten om de Duitse opmars te vertragen. Dat bord zal later op een geschikte en veilige locatie in de buurt van de Lange brug geplaatst worden.

De Monumentenvereniging is ook in overleg met de gemeente Doesburg om een vergelijkbaar informatiepaneel te plaatsen aan het fietspad langs het Zwarte Schaar, de dode arm van de IJssel, bij de zes kazematten uit 1940, die daar nog zichtbaar zijn.

                                                 10 mei 2017. onthulling informatiebord bij shermantank. foto gemeente rheden 4a  10 mei 2017. onthulling informatiebord bij shermantank. foto gemeente rheden 6