De doelstelling van de Vereniging is gericht op:

 1.  Individueel nut:

  • Waar mogelijk ondersteuning of advisering bij vragen die zich voordoen bij restauraties of onderhoud van monumentale panden verlenen; (zie ook bij Realisatie: het Anneke van Heek fonds)
  • Het met elkaar in contact brengen van leden,deskundigen en adviseurs.

2.  Algemeen nut:

  • Het bewaken van en opkomen voor het monumentale karakter van de stad Doesburg;
  • Zo nodig de Gemeente Doesburg aanspreken op mogelijke wijzigingen en toevoegingen, die ten koste gaan van de cultuurhistorische waarden van monumenten of de openbare ruimte;
  • Een open oog houden voor gebouwen en omgevingsfactoren, die van belang zijn voor de geschiedenis van Doesburg (de Linies, kazematten, etc.).