O.m. door:

  • Lezing tijdens de Algemene ledenvergadering
  • Cursus- of thema-bijeenkomsten 
  • Excursie(s),
  • Poortersdag
  • Projecten.
Individuele ondersteuning voor leden middels het

                        Anneke van Heek fonds.

Anneke van Heek was een ongetrouwde dochter van Jan Herman van Heek (de laatste kocht kasteel Huis Bergh in 1912). 
J.H. van Heek was een kunstverzamelaar en een echte monumentenman, hij kocht en restaureerde enkele panden in Doesburg waaronder ‘de Waag’ en Hof Gelria (nu Burgerzaal van stadhuis). 
Anna (Anneke) van Heek (1917 – 2001)  heeft heel haar leven op kasteel Huis Bergh gewoond 
Subsidie kan verleend worden aan eigenaren van panden in de binnenstad van Doesburg. 
Men moet lid zijn van de Monumentenvereniging 15 april 1945. 

Het gaat in de regeling om herstel of vernieuwing van gevels, daken, stoepen, stoeppalen, stoephekken, muurtjes en dergelijke, mits het uiteindelijke resultaat bijdraagt aan de verrijking van het beeld van de stad Doesburg en de resultaten vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. 

De subsidieregeling is niet bedoeld voor regulier onderhoud. Zie hieronder de subsidie regeling.
pdfanneke_van_heekfonds_opgericht_in_2003.pdf  

Daarnaast 'verzamelt' het bestuur kennis op het gebied van  * Archeologie, * Bouwkunde, * Bouwkundige historie, * Historie (van Doesburg en directe omgeving.), * Juridische kwesties, * Planologie, * (Stads)groen, * Subsidies.