De Monumentenvereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorisch erfgoed van de stad Doesburg en haar omgeving. Daarnaast bestaat de meer algemene doelstelling om kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de Hanzestad Doesburg te bevorderen, zie hiervoor onder rubriek activiteiten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor Doesburgs cultureel erfgoed, al dan niet als een bewoner van een van de rijks- of gemeentelijke monumenten. 

De Monumentenvereniging 15 april 1945 is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk werd op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam: Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid.

Begin jaren '80 heeft de vereniging de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door deze stichting is in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en vervolgens aan belangstellenden verkocht. Recent heeft deze stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg. De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

LAATSTE NIEUWS:

Geachte leden, beste mensen,

Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten de aangekondigde najaarsbijeenkomst van onze vereniging op maandag 15 november niet door te laten gaan.

Gisteravond werden wij door de minister-president  opgeroepen na te gaan hoe wij allen kunnen helpen de druk op de ziekenhuizen niet groter te maken en alleen al daarom zou er een goede reden zijn om onze (uiteindelijk niet-essentiële) bijeenkomst af te zeggen.

Maar daarnaast zijn evenementen (waaronder congressen e.d.) slechts tot 18.00uur toegestaan. Alles bijelkaar vonden wij het eigenlijk wel een vervelend , maar ook gemakkelijk besluit om deze bijeenkomst nu weer af te zeggen. We moeten er niet aan denken dat er ook maar iemand van onze leden/bezoekers t.g.v. onze bijeenkomst in een ziekenhuis zou belanden. We hadden ons er natuurlijk op verheugd u weer eens in levende lijve te ontmoeten en u bij te praten over onze activiteiten. Ook waren we zo langzamerhand behoorlijk nieuwsgierig naar de al eerder uitgestelde lezing van Frank Haans over bouwhistorisch onderzoek, maar die houden we gewoon tegoed.

Wel vragen wij u om uw instemming met de voorliggende jaarstukken over 2020, de begroting voor 2022 en de benoeming van de heer Ewoud Janssen en mevrouw Simone van Wamel in de controlecommissie. Dan kunnen we vooruit. Mocht een van deze besluiten vragen, opmerkingen of bezwaren oproepen dan vragen wij u om dat aan ons kenbaar te maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geen bericht zullen we dan als uw instemming beschouwen.

Beste leden, het is jammer dat de situatie om dit besluit vraagt, maar we vertrouwen op uw begrip en we hopen u in het voorjaar in goede gezondheid weer te ontmoeten,

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945, Doesburg,

Peter van den Brandhof, voorzitter

De laatste uitgave van ons contactblad Doesborgh Nieuws is in november 2021 uitgekomen. In deze uitgave kunt u onder andere het verslag van de ALV terug lezen, de agenda van de komende ALV, plannen voor het komende jaar en interessante artikelen over ons cultureel erfgoed. Het Doesborgh nieuws is in pdf formaat in te zien via onderstaande link. Veel leesplezier!

pdfDoesborgh_Nieuws_2021

De gemeente Doesburg heeft haar erfgoedbeleid herzien. Door veranderingen in wet- en regelgeving diende het beleid aangepast te worden. Tijdens de aanpassingen zijn nieuwe thema’s zoals verduurzaming van monumentale panden, plaatsen van zonnepanelen en andere actuele thema’s verwerkt in het beleid. Het voorliggende beleid is tot stand gekomen na consulatie met onder andere de monumentenvereniging.

Het erfgoedbeleid 2021-2026 Doesburg en beleidsnotitie ‘Zonnepanelen in rijksbeschermd stadsgezicht gemeente Doesburg’ zijn in te zien via onderstaande pdf bestanden

pdferfgoedbeleid_2021-2026_doesburg.pdf

pdfzonnepanelen_rijksbeschermd_stadsgezicht.pdf

Door Doesburg was tijdens de open monumentedag een vrije wandeling georganiseerd langs panden waarvan de eigenaars/bewoners een foto van de achterzijde van hun huis tegen het raam aan de straatzijde hadden bevestigd. De voorzijde (straatzijde) van een pand is vaak bedoeld als visitekaartje van het huis en is in de loop van de eeuwen soms meerdere keren gemoderniseerd. De achterzijde van de huizen hebben echter nog vaak hun oorspronkelijke, of in elk geval veel oudere achtergevel behouden. Bezoekers werden uitgenodigd de achterkant van de deelnemende panden vanaf de voorkant te bekijken.

Als afsluiting van de open monumentendag wordt de Snappenburg de vriesprijs uitgereikt. De Snappenburg de Vriesprijs wordt toegekend aan een pand of object in de stad Doesburg waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd. De prijs werd dit jaar uitgereikt door burgemeester mw. L. van der Meijs.

De 26e Snappenburg de Vriesprijs is gegaan naar: ..... lees verder na de link.

Door twee leden van onze vereniging (Hans Wipfler en Bert Klees) zijn de historische boerderijen in het buurtschap Beinum in kaart gebracht. Hans Wipfler (trotse bewoner van boerderij de Pol) verzamelt reeds lang tijd foto’s, krantenknipsels en andere informatie over de boerderijen in Beinum, waarvan de meeste inmiddels zijn verdwenen. Voor de geschiedenis van Beinum is dit een belangrijke documentatie. Hans Wipfler heeft alle documentatie gedigitaliseerd en opgenomen in een website. Met behulp van de Monumentenvereniging Doesburg zal deze website verder worden aangevuld en geprofessionaliseerd. Het project is nog in bewerking, zie de laatste ontwikkelingen op www.beinumboerderijen.nl

boerderijen beinum

De in de Koude Oorlog ingegraven Shermantank ter verdediging van de IJsselbrug bij Doesburg is door drie vrijwilligers van de Monumentenvereniging Doesburg en de Stichting Menno van Coehoorn weer eens flink opgeknapt.
Rob Verhoef, Peter van den Brandhof en Edward van der Beek hebben op donderdag 24 juni het onkruid verwijderd, de roestplekken weggeborsteld en de koepel van een fraaie nieuwe legergroene verflaag voorzien.
Zo blijft dit bijzondere monument uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw weer jaren weer jaren goed bewaard.

tankkoepel 2021 1 klein

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.