De Monumentenvereniging Doesburg heeft samen met de Stichting Doesburg Vestingstad snoeiploeg op de Hoge Linie met een Nieuwjaarsattentie in het zonnetje gezet.
Al drie jaar lang zijn zo’n elf vrijwilligers onder leiding van Cor van den Bergh en onder regie van Staatsbosbeheer zeer zorgvuldig bezig het grootse rijksmonument van Doesburg, de Hoge Linie , in 1702 aangelegd door Menno van Coehoorn, weer onder de verwilderde struiken vandaan te toveren.
Tien jaar geleden heeft de Stichting Stadsherstel van de Monumentenvereniging onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om dit unieke rijksmonument meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Het daarover gemaakte rapport is aan de gemeente aangeboden en dat heeft weer geleid tot het gemeentelijk project ‘Beleef de Linies’.
In dat kader wordt nu al jaren door deze vrijwilligersgroep gewerkt aan het zichtbaar maken van de honderden jaren oude verdedigingsstellingen rond Doesburg.
In het begin van het nieuwe jaar hebben de besturen van de Monumentenvereniging en van de Stichting Doesburg Vestingstad alle elf vrijwilligers met een kleine maar fijne vloeibare attentie verrast om hen te danken voor de fantastische prestatie, die ze in het belang van Doesburg en tot groot genoegen van zeer velen al hebben geleverd en nog steeds iedere zaterdagochtend leveren.
De ploeg kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Liefhebbers kunnen contact opnemen met Cor van den Bergh, telefoon 0313 438008.

snoeiploeg Hoge Linie

Voorlichting en advies
De Monumentenvereniging tracht haar doelstelling te realiseren middels een aantal middelen.

 Thema-avonden verduurzaming Monumenten'

Het zal u niet ontgaan zijn dat duurzaamheid momenteel zeer in de belangstelling staat. We moeten zuinig met onze energiebronnen omgaan. Voor woningen zijn isolerende maatregelen daarom hard nodig. Ze besparen niet alleen energie en dus kosten, maar verhogen ook het comfort en de veiligheid. Historische monumentale panden zijn in de regel vaak minder goed geïsoleerd dan nieuwe woningen, maar ook voor monumentale panden zijn er verschillende specifieke oplossingen om onnodig energieverlies te voorkomen, zoals dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie en vooral ook raamisolatie. Al die oplossingen mogen de monumentale waarde van een echter pand niet aantasten.

Afgelopen jaar heeft de monumenten vereniging Doesburg twee thema avonden georganiseerd. De eerste thema avond ging over het toepassen van isolerende beglazing bij monumentale ramen. De tweede thema avond over duurzaamheids maatregelen bij een monument. 

                                                                                 ==================================

Tijdens de Algemene Vergadering van de Monumentenvereniging op 14 november 2016 is door oud-bestuurder dhr. G. Bouwhuis een lezing gegeven over de restauratie van de Ooipoortkerk in Doesburg. Een samenvatting van deze lezing is in het onderstaande pdf bestand te vinden.

 pdfsamenvatting_lezing_ooipoortkerk.pdf

Op 8 februari 2017 is ons prominente lid de heer Ed Harenberg overleden.
Wij gedenken hem en wat hij voor het cultureel erfgoed van Doesburg en onze vereniging  heeft betekent in grote dankbaarheid. Door de heer Harenberg zijn in het verleden meerdere lezingen verzorgd voor onze vereniging. 

Op maandag 8 februari 2016 een lezing gehouden over de geschiedenis van de Commanderij, een van de historisch zeer belangrijke monumenten van de stad. De lezing van de heer Ed Harenberg vindt u hieronder: 

pdflezing_gehouden_op_08-02-2016_door_ed_harenberg.pdf.pdf

In 2012 hield Ed Harenberg al een lezing voor een ander gezelschap over de vroegere geschiedenis van de Commanderij en de Ridderlijke Duitse orde. Ook die lezing vindt u integraal hieronder:

pdf20121114_lezing_commanderij_ontstaan.pdf

Jaarlijks wordt -rond medio mei- een excursie georganiseerd waarbij diverse interessante locaties/gebouwen worden bezocht. 

Tijdens de Poortersdag in 2017 zijn onze leden op zaterdag 20 mei in het faaie vestiginsstadjes Ravenstein en Grave geweest. Lees hieronder het programma met de toelichting.

 pdfpoortersdag_20_mei_2017.pdf      pdfpoortersdag_20_mei_2017_toelichting.pdf

In 2016 werd op 21 mei een bezoek aan o.m. fort Vegten (bij Bunnik) met zijn Waterlinie museum gebracht. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld een bezoek aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen gebracht; werd de Antoniuskerk in Kranenburg van architect Cuypers bezocht; zijn kastelen, landgoederen, binnensteden, fortificaties en kerken bezocht, zoals in 2014 het Geofort bij Herwijnen en het historische stadje Heusen. In 2015 werden de Oranjerie in Dieren, het nieuwe NS-station van Arnhem, het Rozet gebouw en de historische kelders in Arnhem bezocht..

Plaatsing ANWB informatieborden.

Doesburg is een bijzondere monumentenstad met veel rijks en gemeentelijke monumenten. Door middel van boeken en gidsjes wordt aan de bezoekers informatie gegeven over de geschiedenis van de stad en over de bijzondere monumenten. Daarnaast zijn op een beperkt aantal monumenten ANWB-informatiebordjes aangebracht die kort de geschiedenis vertellen van het desbetreffende pand. De Monumentenvereniging Doesburg heeft samen met de ANWB het initiatief genomen om te komen tot meer van dergelijke informatiebordjes in Doesburg.

Zie voor meer informatie de gelderlander.nl

 

De Linies van Doesburg

Begin 18e eeuw zijn op initiatief en naar ontwerp van Menno van Coehoorn de vestingwerken rond Doesburg sterk verbeterd en aangelegd in de vorm van de zgn Hoge en Lage Linies, in Doesburg ook wel bekend als 'de batterijen'.
Enige jaren geleden heeft de Stichting Stadsherstel het initiatief genomen deze Linies weer terug te brengen in hun oorspronkelijke staat en meer 'beleefbaar' te maken.

Naar aanleiding van dit initiatief heeft de Gemeente Doeburg het project 'Beleef de Linies van Doesburg' opgezet.pdfproject_beleef_de_linies_van_doesburg.__sept._2015.pdf

 

Het  Kelderproject

Dit kelderproject werd in 2011 afgesloten. Volledige beschrijving van het project: pdfa._kelders_in_doesburg._aug.pdf

Dankzij een gift van mw. M. van Rietschoten, lid van onze vereniging, kon ook een overzichtelijke kelderkaart gemaakt worden.

Op deze kaart, overeenkomstig de cultuurhistorische waardenkaart, zijn de verzamelde keldergegevens van de Doesburgse binnenstad aangegeven. Aanvankelijk werden alleen van de geïnventariseerde  rijksmonumenten de keldergegevens opgenomen, maar om een zo compleet mogelijk kelder-beeld van de oude binnenstad te krijgen, werd besloten ook de (nog) niet geïnventariseerde kelders op de kaart zichtbaar te maken. 
Door middel van een veldverkenning (juni/juli 2011) zijn alle kelders in kaart gebracht. Die inventarisatie kwam tot stand aan de hand van aan de buitenzijde zichtbare kenmerken, zoals kelderlichten en –roosters voor ventilatie, koekoeken en kelderluiken. 
Van oudsher waren kelders primair vanaf de straat ontsloten, maar door vele, door de eeuwen heen interne verbouwingen, het onteigenen van stoepen, achterstallig onderhoud en het buiten gebruik stellen van kelders en zijn de voor het stadsbeeld karakteristieke toegangsluiken steeds zeldzamer geworden.

De pdfkaart biedt een goed overzicht van waar in de binnenstad hoofdzakelijk kelders onder de panden werden gebouwd, namelijk vooral bij de panden langs de hoofdaders van de oude binnen stad. Ook is duidelijk te zien dat de waardevolle bebouwing zich zeker niet beperkt tot het rijksmonumentenbestand.
Een substantieel aantal aangetroffen kelders is zeker ook de moeite waard voor een nadere inventarisatie.
Op de kaart zijn de in de straat en stoepen aanwezige kelderluiken en -ingangen ingetekend. Tongewelfde kelders vormen verreweg de meerderheid. Deze vorm is de oudste en ook meest eenvoudige bouw-vorm. Daarbij ook goedkoper dan de meer ingewikkelde kruisgewelfde en anders gevormde kelders.  

Afhankelijk van de oorspronkelijke functie van de kelder treffen we er kaarsennissen, pekelbakken, waterputten, etc. in aan.

Sinds 1995 wordt door de Monumentenvereniging jaarlijks de Snappenburg de Vriesprijs toegekend aan een pand uit de binnenstad waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd.
Voordrachten voor nominatie zijn welkom !

De landelijk opererende Stichting Open Monumentendag initieert jaarlijks de Open Monumentendagen. Daarbij wordt elke keer een apart thema centraal gesteld. Voor Doesburg is de organisatie van dit evenement -altijd op de 2e zaterdag van september- in handen van de Monumentenvereniging.